book ads
POST FREE AD

540 वर्गफुट 2BHK मकान कृष्णानगर न्यू इन्द्

  • May 20, 2018
    Date Posted

540 वर्गफुट 2BHK मकान कृष्णानगर न्यू इन्द्रलोक कालोनी, गणेशनगर नियर मेट्रो स्टेशन, यातायात पार्क शीघ्र बिकाऊ है। मो. 9044262943, 9651163109 
सी-29430(L)

Additional Information

Published in Newspaper
State Uttar Pradesh
City LUCKNOW

Ad Description

540 वर्गफुट 2BHK मकान कृष्णानगर न्यू इन्द्रलोक कालोनी, गणेशनगर नियर मेट्रो स्टेशन, यातायात पार्क शीघ्र बिकाऊ है। मो. 9044262943, 9651163109
सी-29430(L)

Similar Ads in india