book ads
POST FREE AD

सक्सैना 1986/5–-5–– बी.टेक,एम.बी.ए.लि. कम्पन

  • February 4, 2018
    Date Posted

सक्सैना 1986/5–-5–– बी.टेक,एम.बी.ए.लि. कम्पनी कार्यरत स्मार्ट युवक हेतु सुन्दर, सुयोग्य पारिवारिक वधु चाहिए। सक्सैना सरकारी तथा अ‌र्द्धसरकारी को वरीयता। सभी कायस्थ मान्य। मो.9412634723,8178733128 
सी-05(O)

Additional Information

Published in Newspaper
State Uttar Pradesh
City RAMPUR

Ad Description

सक्सैना 1986/5–-5–– बी.टेक,एम.बी.ए.लि. कम्पनी कार्यरत स्मार्ट युवक हेतु सुन्दर, सुयोग्य पारिवारिक वधु चाहिए। सक्सैना सरकारी तथा अ‌र्द्धसरकारी को वरीयता। सभी कायस्थ मान्य। मो.9412634723,8178733128
सी-05(O)

Similar Ads in india